Hledání sortimentu

Typ firmy:
Výrobce Prodejce Servis
Kraje:

Celá Česká republika

Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj
Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecký kraj
Pradubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj Zlínský kraj
Program:

Všechen sortiment

 • <+> 1 Stroje na základní zpracování a přípravu půdy
  • <+> 1.1 Stroje pro orbu a zušlechťování půdy
   • 1.1.1 Radlicové pluhy a podmítače
   • 1.1.2 Talířové pluhy a podmítače
   • 1.1.3 Pluhy zvláštní
   • 1.1.4 Podrýváky
   • 1.1.5 Stroje odvodňovací a drenážní
   • 1.1.6 Stroje pro sběr kamene
   • 1.1.77 Díly a přídavná zařízení
   • 1.1.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 1.1.99 Jiné stroje pro orbu a zušlechťování půdy
  • <+> 1.2 Stroje na úpravu půdy (plošné zpracování)
   • 1.2.1 Kypřiče půdy s radličkami a talířové
   • 1.2.2 Kypřiče půdy s aktivními rotačními a kývavými orgány
   • 1.2.3 Smyky
   • 1.2.4 Brány
   • 1.2.5 Válce a půdní pěchy
   • 1.2.6 Hrudořezy
   • 1.2.7 Kombinátory a kompaktory
   • 1.2.8 Samojízdné stroje na úpravu půdy
   • 1.2.77 Díly a přídavná zařízení
   • 1.2.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 1.2.99 Stroje na úpravu půdy ostatní
  • <+> 1.3 Stroje na meziřádkové zpracování půdy (kultivaci)
   • 1.3.1 Plečky
   • 1.3.2 Prosekávače a jednotiče
   • 1.3.3 Hrobkovače
   • 1.3.4 Okopávače
   • 1.3.5 Jamkovače
   • 1.3.6 Samojízdné stroje na meziřádkové zpracování půdy
   • 1.3.77 Díly a přídavná zařízení
   • 1.3.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 1.3.99 Ostatní stroje na meziřádkové zpracování půdy
 • <+> 2 Stroje na setí a sázení
  • <+> 2.1 Secí stroje
   • 2.1.1 Secí stroje universální
   • 2.1.2 Pneumatické secí stroje
   • 2.1.3 Ostatní secí stroje pro přesné setí
   • 2.1.4 Secí kombinace
   • 2.1.5 Bezorebné secí stroje
   • 2.1.77 Díly a přídavná zařízení
   • 2.1.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 2.1.99 Secí stroje ostatní
  • <+> 2.2 Sázecí stroje
   • 2.2.1 Poloautomatické sázeče brambor
   • 2.2.2 Automatické sázeče brambor
   • 2.2.3 Sazeče zeleniny
   • 2.2.77 Díly a přídavná zařízení
   • 2.2.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 2.2.99 Sázecí stroje ostatní
 • <+> 3 Stroje na pěstování, hnojení a ochranu kultur
  • <+> 3.1 Stroje na hnojení
   • 3.1.1 Rozmetadla chlévského hnoje a kompostů
   • 3.1.2 Močůvkovače, fekální vozy, aplikátory kejdy
   • 3.1.3 Rozmetadla průmyslových hnojiv
   • 3.1.4 Čpavkovače
   • 3.1.5 Dávkovače a drtiče průmyslových hnojiv
   • 3.1.77 Díly a přídavná zařízení
   • 3.1.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 3.1.99 Ostatní stroje na hnojení
  • <+> 3.2 Stroje na ochranu rostlin
   • 3.2.1 Ruční (zádové) postřikovače a rosiče
   • 3.2.2 Nesené traktorové postřikovače
   • 3.2.3 Přívěsné traktorové postřikovače
   • 3.2.4 Samojízdné postřikovače
   • 3.2.5 Rosiče
   • 3.2.6 Zmlžovače
   • 3.2.7 Poprašovače
   • 3.2.8 Kombinované stroje na ochranu rostlin
   • 3.2.77 Díly a přídavná zařízení
   • 3.2.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 3.2.99 Ostatní stroje na ochranu rostlin
  • <+> 3.3 Stroje a zařízení pro ovocnářství a zelinářství
   • 3.3.1 Stroje na stříhání a tvarování větví
   • 3.3.2 Drtiče větví a zahradního odpadu stacionární
   • 3.3.3 Stroje a zařízení pro posklizňové zpracování plodin
   • 3.3.77 Díly a přídavná zařízení
   • 3.3.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 3.3.99 Ostatní stroje pro ovocnářství a zelinářství
  • <+> 3.4 Stroje a zařízení na pěstování speciálních plodin
   • 3.4.1 Stroje a zařízení na pěstování lnu a konopí
   • 3.4.2 Stroje a zařízení na pěstování chmele
   • 3.4.3 Stroje a zařízení na pěstování vinné révy
   • 3.4.4 Stroje a zařízení na pěstování léčivých rostlin
   • 3.4.5 Stroje a zařízení na pěstování hub
   • 3.4.77 Díly a přídavná zařízení
   • 3.4.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 3.4.99 Ostatní stroje a zařízení na pěstování a sklizeň speciálních plodin
  • <+> 3.5 Stroje pro šlechtění kultur
   • 3.5.1 Maloparcelní technika
   • 3.5.77 Díly a přídavná zařízení
   • 3.5.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 3.5.99 Ostatní stroje a zařízení pro šlechtění kultur
 • <+> 4 Stroje a zařízení pro sklizeň
  • <+> 4.1 Stroje pro sklizeň obilovin, olejnin a luskovin
   • 4.1.1 Žací řádkovače
   • 4.1.2 Sklízecí mlátičky
   • 4.1.3 Adaptéry sklízecích mlátiček
   • 4.1.4 Sklízeče kukuřice
   • 4.1.77 Díly a přídavná zařízení
   • 4.1.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 4.1.99 Ostatní stroje pro sklizeň obilovin, olejnin a luskovin
  • <+> 4.2 Stroje pro sklizeň brambor
   • 4.2.1 Rozbíječ natě
   • 4.2.2 Vyorávače brambor
   • 4.2.3 Sklízeče brambor
   • 4.2.77 Díly a přídavná zařízení
   • 4.2.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 4.2.99 Ostatní stroje na sklizeň brambor
  • <+> 4.3 Stroje pro sklizeň cukrovky
   • 4.3.1 Stroje pro sklizeň chrástu
   • 4.3.2 Stroje pro sklizeň řepy
   • 4.3.3 Kombinované sklízeče cukrovky
   • 4.3.77 Díly a přídavná zařízení
   • 4.3.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 4.3.99 Ostatní stroje na sklizeň cukrovky
  • <+> 4.4 Stroje pro sklizeň pícnin a stébelnin
   • 4.4.1 Žací stroje prstové
   • 4.4.2 Žací stroje rotační a diskové
   • 4.4.3 Cepové sklízeče
   • 4.4.4 Mačkače
   • 4.4.5 Řezačky přívěsné a návěsné
   • 4.4.6 Obraceče a shrnovače
   • 4.4.7 Pístové lisy
   • 4.4.8 Svinovací lisy
   • 4.4.9 Stroje a zařízení pro nakládání a přepravu balíků
   • 4.4.10 Sběrací vozy
   • 4.4.11 Samojízdné stroje pro sklizeň pícnin
   • 4.4.12 Baličky na balíky
   • 4.4.77 Díly a přídavná zařízení
   • 4.4.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 4.4.99 Ostatní stroje pro sklizeň pícnin
  • <+> 4.5 Stroje a zařízení pro sklizeň speciálních plodin
   • 4.5.1 Prostírače, sběrače a sklízeče lnu a konopí
   • 4.5.2 Stroje a zařízení pro sklizeň chmele
   • 4.5.3 Stroje a zařízení pro sklizeň hroznů
   • 4.5.4 Stroje a zařízení pro sklizeň léčivých rostlin
   • 4.5.77 Díly a přídavná zařízení
   • 4.5.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 4.5.99 Ostatní stroje a zařízení pro sklizeň speciálních plodin
  • <+> 4.6 Stroje na sklizeň ovoce a zeleniny
   • 4.6.1 Česače plošinové
   • 4.6.2 Setřasače a sklízeče ovoce
   • 4.6.3 Stroje a zařízení pro sklizeň zeleniny
   • 4.6.77 Díly a přídavná zařízení
   • 4.6.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 4.6.99 Ostatní stroje pro sklizeň ovoce a zeleniny
  • <+> 4.7 Stroje a zařízení pro sklizeň ostatních plodin
   • 4.7.77 Díly a přídavná zařízení
   • 4.7.88 Opravárenství, repase, modernizace
  • <+> 4.8 Stroje pro drcení rostlinných zbytků
   • 4.8.1 Mulčovače
   • 4.8.2 Drtiče slámy
   • 4.8.77 Díly a přídavná zařízení
   • 4.8.88 Opravárenství, repase, modernizace
 • <+> 5 Stroje a zařízení pro posklizňové zpracování plodin
  • <+> 5.1 Stroje pro posklizňové zpracování zrna
   • 5.1.1 Čističky
   • 5.1.2 Sušičky
   • 5.1.3 Třídičky
   • 5.1.4 Kalibrovače a obrušovače
   • 5.1.5 Zařízení na moření osiva
   • 5.1.6 Jiné stroje na přípravu osiva
   • 5.1.77 Díly a přídavná zařízení
   • 5.1.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 5.1.99 Ostatní stroje pro posklizňové zpracování zrna
  • <+> 5.2 Stroje na třídění a rozdružování zemědělských plodin
   • 5.2.1 Třídičky brambor
   • 5.2.2 Třídičky ovoce
   • 5.2.3 Třídičky zeleniny plodové
   • 5.2.4 Stroje na úpravu zeleniny kořenové a cibulové
   • 5.2.5 Stroje na úpravu zeleniny košťálové
   • 5.2.77 Díly a přídavná zařízení
   • 5.2.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 5.2.99 Stroje na rozdružování zemědělských plodin ostatní
  • <+> 5.3 Zařízení pro sušení /kromě sušiček zrna/ a granulaci zemědělských produktů
   • 5.3.1 Zařízení pro sušení zemědělských produktů /kromě sušiček zrna/
   • 5.3.2 Zařízení pro granulaci zemědělských produktů
   • 5.3.77 Díly a přídavná zařízení
   • 5.3.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 5.3.99 Jiné
 • <+> 6 Stroje a zařízení pro chov skotu a prasat
  • <+> 6.1 Stroje a zařízení pro přípravu krmiv
   • 6.1.1 Řezačky a metače pícnin a stébelnin stacionární
   • 6.1.2 Pračky a krouhačky krmiv
   • 6.1.3 Pařící zařízení pro přípravu krmiv
   • 6.1.4 Šrotovníky, drtiče a mačkače pro přípravu krmiv
   • 6.1.5 Míchačky krmiv
   • 6.1.6 Ohřívače krmiv
   • 6.1.7 Přepravníky krmných směsí
   • 6.1.8 Pojízdné míchárny krmných směsí
   • 6.1.77 Díly a přídavná zařízení
   • 6.1.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 6.1.99 Ostatní stroje a zařízení pro přípravu krmiv
  • <+> 6.2 Stroje a zařízení na silážování a senážování
   • 6.2.1 Stroje vybírací a dusací pro silážní žlaby
   • 6.2.2 Stroje plnicí a vybírací pro senážní věže
   • 6.2.3 Stroje plnící pro fóliové vaky
   • 6.2.4 Zařízení pro konzervaci siláže
   • 6.2.5 Silážní fólie a vaky
   • 6.2.77 Díly a přídavná zařízení
   • 6.2.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 6.2.99 Ostatní stroje, zařízení a pomůcky pro silážování a senážování
  • <+> 6.3 Stroje a zařízení pro dávkování a zakládání krmiva
   • 6.3.1 Stacionární stroje a zařízení pro dávkování a zakládání krmiva pro skot
   • 6.3.2 Krmné vozy
   • 6.3.3 Míchací krmné vozy
   • 6.3.4 Stacionární stroje a zařízení pro dávkování a zakládání krmiva pro prasata
   • 6.3.5 Napáječky pro skot
   • 6.3.6 Napáječky pro prasata
   • 6.3.7 Zařízení kontroly krmných dávek
   • 6.3.8 Rozebírače balíků a nastýlací vozy
   • 6.3.77 Díly a přídavná zařízení
   • 6.3.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 6.3.99 Ostatní stroje a zařízení na krmení a dávkování
  • <+> 6.4 Zařízení pro dojení
   • 6.4.1 Dojící zařízení konvová
   • 6.4.2 Dojící zařízení s dojením do potrubí
   • 6.4.3 Dojírny se stacionárním stáním
   • 6.4.4 Dojírny s pohyblivým stáním
   • 6.4.5 Zařízení na prvotní úpravu a chlazení mléka
   • 6.4.6 Zařízení pro kontrolu dojení
   • 6.4.77 Díly a přídavná zařízení
   • 6.4.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 6.4.99 Ostatní zařízení pro dojení
  • <+> 6.5 Zařízení pro ustájení a ošetřování skotu a prasat
   • 6.5.1 Zařízení poroden
   • 6.5.2 Zařízení kravínů
   • 6.5.3 Zařízení vepřínů
   • 6.5.4 Zařízení pro hrazení a vázání zvířat
   • 6.5.5 Zařízení pro odkliz hnoje
   • 6.5.6 Stroje na zpracování a uskladnění výkalů
   • 6.5.7 Zařízení pro větrání, klimatizaci a vytápění stájových prostorů
   • 6.5.8 Stroje a zařízení pro venkovní ustájení skotu
   • 6.5.9 Stájové rošty
   • 6.5.77 Díly a přídavná zařízení
   • 6.5.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 6.5.99 Ostatní zařízení pro chov skotu a prasat
  • <+> 6.6 Zařízení a pomůcky pro zušlechtění chovů, hygienu, veterinářství a značení zvířat
   • 6.6.1 Fixační klece
   • 6.6.2 Veterinární pomůcky
   • 6.6.3 Zařízení pro značení a identifikaci zvířat
 • <+> 7 Stroje a zařízení pro chov drůbeže, ovcí, koz a drobných hospodářských zvířat
  • <+> 7.1 Zařízení pro chov drůbeže, sběr a úpravu vajec
   • 7.1.1 Líhně
   • 7.1.2 Kvočny umělé
   • 7.1.3 Klece pro drůbež
   • 7.1.4 Zařízení pro přípravu krmiva pro drůbež
   • 7.1.5 Zařízení pro krmení a napájení drůbeže
   • 7.1.6 Zařízení pro odklízení trusu drůbeže
   • 7.1.7 Snášková hnízda, zařízení na čištění, dopravu, kontrolu a třídění vajec
   • 7.1.8 Zařízení pro klimatizaci a vytápění pro drůbež
   • 7.1.77 Díly a přídavná zařízení
   • 7.1.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 7.1.99 Zařízení pro chov drůbeže ostatní
  • <+> 7.2 Zařízení pro chov ovcí a koz
   • 7.2.1 Stroje a zařízení pro dávkování a zakládání krmiva a napájení
   • 7.2.2 Zařízení pro odkliz hnoje
   • 7.2.3 Zařízení pro dojení ovcí a koz
   • 7.2.4 Zařízení pro prvotní úpravu mléka
   • 7.2.5 Zařízení na stříhání ovcí a postřihovou úpravu vlny
   • 7.2.6 Stroje a zařízení pro venkovní ustájení ovcí a koz
   • 7.2.7 Zařízení na dezinfekci a ošetřování ovcí a koz
   • 7.2.8 Zařízení pro vytápění a klimatizaci v chovech ovcí a koz
   • 7.2.77 Díly a přídavná zařízení
   • 7.2.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 7.2.99 Ostatní zařízení pro chov ovcí a koz
  • <+> 7.3 Zařízení pro chov drobných hospodářských zvířat, lov a odchyt zvěře
   • 7.3.1 Zařízení pro chov drobných hospodářských zvířat
   • 7.3.2 Zařízení pro chov drobných kožešinových zvířat
   • 7.3.3 Zařízení pro různou polní a lesní zvěř
   • 7.3.4 Zařízení pro chov a odchyt pernaté zvěře
   • 7.3.77 Díly a přídavná zařízení
   • 7.3.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 7.3.99 Ostatní zařízení pro chov drobných hospodářských zvířat, lov a odchyt zvěře
  • 7.4 Zařízení pro rybniční hospodářství
  • 7.5 Zařízení pro chov včel
 • <+> 8 Dopravní a manipulační technika
  • <+> 8.1 Malá zemědělská mechanizace a nářadí k malotraktorům
   • 8.1.1 Dvouosé malotraktory do 18 kW
   • 8.1.2 Dvouosé travní sekačky jednoúčelové
   • 8.1.3 Jednoosé malotraktory
   • 8.1.4 Jednoosé travní sekačky jednoúčelové
   • 8.1.5 Motokultivátory
   • 8.1.6 Pohonné jednotky
   • 8.1.7 Nářadí k malotraktorům
   • 8.1.8 Opravárenství, repase, modernizace
   • 8.1.77 Díly a přídavná zařízení
   • 8.1.99 Jiné
  • <+> 8.2 Traktory
   • 8.2.1 Traktory kolové 18 - 25 kW
   • 8.2.2 Traktory kolové 25 - 37 kW
   • 8.2.3 Traktory kolové 37 - 59 kW
   • 8.2.4 Traktory kolové 59 - 75 kW
   • 8.2.5 Traktory kolové 75 - 90 kW
   • 8.2.6 Traktory kolové 90 - 118 kW
   • 8.2.7 Traktory kolové nad 118 kW
   • 8.2.8 Traktory pásové
   • 8.2.9 Speciální traktory
   • 8.2.77 Díly a přídavná zařízení
   • 8.2.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 8.2.99 Jiné
  • <+> 8.3 Ostatní mobilní energetické prostředky
   • 8.3.1 Nosiče nářadí
   • 8.3.2 Účelové nákladní automobily
   • 8.3.8 Opravárenství, repase, modernizace
   • 8.3.77 Díly a přídavná zařízení
   • 8.3.99 Jiné
  • <+> 8.4 Mechanizační prostředky pro manipulaci s materiálem
   • 8.4.1 Nakladače s plynulým pracovním cyklem
   • 8.4.2 Nakladače s přerušovaným pracovním cyklem
   • 8.4.3 Jeřáby a zdviháky
   • 8.4.4 Vysokozdvižné vozíky
   • 8.4.5 Teleskopické manipulátory
   • 8.4.77 Díly a přídavná zařízení
   • 8.4.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 8.4.99 Jiné
  • <+> 8.5 Dopravníky
   • 8.5.1 Valivé dopravníky
   • 8.5.2 Šnekové a spirálové dopravníky
   • 8.5.3 Pásové dopravníky
   • 8.5.4 Hřeblové dopravníky
   • 8.5.5 Korečkové dopravníky
   • 8.5.6 Pneumatické dopravníky
   • 8.5.77 Díly a přídavná zařízení
   • 8.5.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 8.5.99 Ostatní dopravníky
  • <+> 8.6 Zařízení pro přepravu kapalin a závlahy
   • 8.6.1 Čerpadla
   • 8.6.2 Potrubí, armatury, ...
   • 8.6.3 Cisterny
   • 8.6.4 Zavlažovací zařízení
   • 8.6.9 Ostatní mechanizační prostředky pro dopravu kapalin
   • 8.6.77 Díly a přídavná zařízení
   • 8.6.88 Opravárenství, repase, modernizace
  • <+> 8.7 Mechanizační prostředky pro přepravu materiálu
   • 8.7.1 Přívěsy
   • 8.7.2 Návěsy
   • 8.7.3 Nosiče kontejnerů, kontejnery
   • 8.7.4 Paletizace
   • 8.7.5 Účelové zemědělské nástavby k automobilům
   • 8.7.6 Nesené korby a plošiny
   • 8.7.7 Překládací vozy
   • 8.7.8 Víceúčelové podvozky
   • 8.7.77 Díly a přídavná zařízení
   • 8.7.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 8.7.99 Jiné
  • <+> 8.8 Zařízení pro manipulaci a skladování zemědělských produktů a krmiv
   • 8.8.1 Násypky, dávkovače
   • 8.8.2 Odlučovače, filtry, cyklóny
   • 8.8.3 Zařízení pro manipulaci s paletami a kontejnery
   • 8.8.4 Sila a zásobníky
   • 8.8.5 Zařízení pro klimatizaci, ventilaci, chlazení a vytápění ve skladech
   • 8.8.77 Díly a přídavná zařízení
   • 8.8.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 8.8.99 Ostatní zařízení pro manipulaci a skladování zemědělských produktů a krmiv
  • 8.9 Váhy a vážící systémy
 • <+> 9 Výroba, servisní činnost a služby
  • <+> 9.1 Ostatní stroje a zařízení
   • 9.1.1 Stroje pro potravinářství
   • 9.1.2 Stroje pro stavebnictví
   • 9.1.3 Stroje pro zemní práce
   • 9.1.4 Komunální stroje
   • 9.1.5 Stroje a zařízení pro zahradnictví, nářadí
   • 9.1.6 Stroje a zařízení pro výrobu pesticidů
   • 9.1.7 Stroje a zařízení pro úpravu parků a veřejného prostranství
   • 9.1.8 Opravárenství, repase, modernizace
   • 9.1.77 Díly a přídavná zařízení
   • 9.1.99 Jiné
  • <+> 9.2 Prvky a díly zemědělských strojů
   • 9.2.1 Hydraulické prvky
   • 9.2.2 Pneumatické prvky
   • 9.2.3 Mazací systémy
   • 9.2.4 Elektropříslušenství
   • 9.2.5 Spojky a převodovky
   • 9.2.6 Spojovací a závěsné systémy, kloubové hřídele
   • 9.2.7 Kola, pneumatiky
   • 9.2.8 Komponenty spalovacích motorů (písty, válce atd.)
   • 9.2.9 Brzdy a jejich komponenty
   • 9.2.10 Ložiska
   • 9.2.99 Ostatní díly zemědělských strojů
  • <+> 9.3 Polotovary
   • 9.3.1 Odlitky
   • 9.3.2 Výkovky
   • 9.3.3 Výlisky
   • 9.3.99 Ostatní polotovary
  • <+> 9.4 Stavby, vybavení staveb
   • 9.4.1 Silážní a senážní věže a žlaby
   • 9.4.2 Krechty
   • 9.4.3 Seníky
   • 9.4.4 Montované stavby
   • 9.4.5 Skleníky a fóliovníky
   • 9.4.6 Ostatní stavby pro rostlinnou výrobu
   • 9.4.7 Ostatní stavby pro živočišnou výrobu
   • 9.4.99 Jiné stavby
  • <+> 9.5 Stroje a zařízení na zpracování vedlejších produktů a odpadů zemědělství
   • 9.5.1 Stroje a zařízení pro kafilérie
   • 9.5.2 Čističky odpadních vod
   • 9.5.3 Výroba a využití bioplynu
   • 9.5.4 Výroba biopaliv a biomaziv
   • 9.5.5 Stroje a zařízení pro kompostárny
   • 9.5.6 Kotle pro spalování odpadů
   • 9.5.77 Díly a přídavná zařízení
   • 9.5.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 9.5.99 Jiné
  • <+> 9.6 Výzkum, školství a služby v zemědělství
   • 9.6.1 Výzkum a vývoj
   • 9.6.2 Školství a vzdělávání
   • 9.6.3 Diagnostika, opravárenství, servis, repase
   • 9.6.4 Hardware
   • 9.6.5 Software
   • 9.6.6 Informatika, konzultační a poradenská činnost
   • 9.6.7 Financování, leasing, pojištění
   • 9.6.8 Zkušebnictví
   • 9.6.9 Ekologie
   • 9.6.99 Ostatní služby
  • 9.7 Stroje a zařízení do horského terénu
  • 9.8 Opotřebované stroje pro zemědělství
  • 9.9 Diagnostická, měřící a laboratorní technika
  • 9.10 Precizní systémy v zemědělství
 • <+> 10 Stroje a zařízení pro lesnictví
  • <+> 10.1 Stroje, zařízení a pomůcky pro lesní semenářství
   • 10.1.1 Soupravy pro výstup do korun stromů
   • 10.1.2 Vysokozdvižné plošiny pro výstup do korun stromů
   • 10.1.3 Prostředky pro mechanizovaný sběr semen
   • 10.1.4 Zařízení pro separaci a úpravu semen
   • 10.1.5 Zařízení pro skladování a dopravu semen
   • 10.1.77 Díly a přídavná zařízení
   • 10.1.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 10.1.99 Stroje, zařízení a pomůcky pro lesní semenářství jiné
  • <+> 10.2 Stroje a zařízení pro lesní školky
   • 10.2.1 Stroje pro přípravu půdy v lesních školkách
   • 10.2.2 Secí stroje pro lesní školky
   • 10.2.3 Školkovací stroje
   • 10.2.4 Stroje pro podřezávání kořenů sazenic
   • 10.2.5 Stroje pro mechanické ošetřování sazenic
   • 10.2.6 Stroje a pomůcky pro aplikaci pesticidů v lesních školkách
   • 10.2.7 Zavlažovací systémy
   • 10.2.8 Stroje a zařízení pro výrobu obalovaných sazenic
   • 10.2.9 Stroje a zařízení pro sklizeň, manipulaci, dopravu a skladování sazenic
   • 10.2.10 Stroje a zařízení pro výrobu kompostů
   • 10.2.11 Speciální nářaďové traktory pro lesní školky
   • 10.2.12 Skleníky a fóliové kryty
   • 10.2.77 Díly a přídavná zařízení
   • 10.2.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 10.2.99 Jiné stroje a zařízení pro lesní školky
  • <+> 10.3 Stroje a nářadí pro obnovu lesa
   • 10.3.1 Stroje pro odstraňování nežádoucích nárostů
   • 10.3.2 Stroje pro přípravu půdy
   • 10.3.3 Sázecí stroje
   • 10.3.4 Stroje pro mechanickou a chemickou melioraci lesních půd
   • 10.3.77 Díly a přídavná zařízení
   • 10.3.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 10.3.99 Jiné stroje pro a nářadí pro obnovu lesa
  • <+> 10.4 Stroje a nářadí pro výchovu mladých lesních porostů
   • 10.4.1 Motorové pily pro výchovu mladých lesních porostů
   • 10.4.2 Křovinořezy
   • 10.4.3 Stroje pro vyvětvování porostů
   • 10.4.77 Díly a přídavná zařízení
   • 10.4.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 10.4.99 Jiné stroje a nářadí pro výchovu mladých lesních porostů
  • <+> 10.5 Stroje a nářadí pro ošetřování a ochranu kultur a porostů
   • 10.5.1 Motomanuální stroje pro mechanické ošetřování a ochranu kultur
   • 10.5.2 Pozemní aplikátory pesticidních látek
   • 10.5.3 Letecká aplikační zařízení
   • 10.5.4 Feromonové lapáky
   • 10.5.5 Stroje a zařízení pro hnojení lesních kultur a porostů
   • 10.5.6 Stroje, zařízení a pomůcky pro stromovou chirurgii
   • 10.5.77 Díly a přídavná zařízení
   • 10.5.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 10.5.99 Jiné stroje pro ošetřování a ochranu lesních kultur
  • 10.6 Stroje a zařízení pro pěstování a prodej vánočních stromků
  • <+> 10.7 Stroje a nářadí pro lesní těžbu
   • 10.7.1 Motorové pily pro lesní těžbu
   • 10.7.2 Jednooperační a víceoperační těžební stroje
   • 10.7.3 Štěpkovací stroje
   • 10.7.4 Mobilní odkorňovací a manipulační stroje
   • 10.7.77 Díly a přídavná zařízení
   • 10.7.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 10.7.99 Jiné stroje a nářadí pro lesní těžbu
  • <+> 10.8 Stroje pro soustřeďování dříví
   • 10.8.1 Lanové, řetězové a textilní úvazky, lana a kladky
   • 10.8.2 Traktorové navijáky
   • 10.8.3 Samohybné a přenosné navijáky
   • 10.8.4 Lesní lanovky
   • 10.8.5 Univerzální kolové traktory a jejich adaptace pro lesnickou výrobu
   • 10.8.6 Speciální lesní kolové traktory a tahače
   • 10.8.7 Vyvážecí traktory
   • 10.8.8 Prostředky pro soustřeďování dříví koňskými potahy
   • 10.8.77 Díly a přídavná zařízení
   • 10.8.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 10.8.99 Jiné stroje pro soustřeďování dříví
  • <+> 10.9 Stroje pro odvoz dříví
   • 10.9.1 Nákladní automobily, tahače a příslušenství
   • 10.9.2 Návěsy, přívěsy, kontejnery, klanicové opleny
   • 10.9.3 Hydraulické jeřáby (ruky) a ostatní manipulační prostředky
   • 10.9.4 Nakladače pro lesní hospodářství
   • 10.9.77 Díly a přídavná zařízení
   • 10.9.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 10.9.99 Jiné stroje pro odvoz dříví
  • <+> 10.10 Stroje a zařízení pro likvidaci těžebních zbytků
   • 10.10.1 Stroje pro odstraňování těžebních zbytků (drtiče kůry, drtiče větví atd.)
   • 10.10.2 Stroje pro klučení pařezů a stromů
   • 10.10.3 Frézy na pařezy
   • 10.10.4 Briketovací stroje
   • 10.10.5 Zařízení pro energetické využití dřevní suroviny
   • 10.10.77 Díly a přídavná zařízení
   • 10.10.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 10.10.99 Jiné stroje pro likvidaci těžebních zbytků
  • <+> 10.11 Stroje a zařízení pro sklady dříví
   • 10.11.1 Skladové navijáky a dopravníky
   • 10.11.2 Jeřáby
   • 10.11.3 Čelní nakladače a vysokozdvižné vozíky
   • 10.11.4 Odkorňovací stroje
   • 10.11.5 Zkracovací stroje
   • 10.11.6 Štípací stroje
   • 10.11.7 Manipulační linky
   • 10.11.77 Díly a přídavná zařízení
   • 10.11.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 10.11.99 Jiné stroje a zařízení pro sklady dříví
  • 10.12 Stroje pro lesnické stavby
  • <+> 10.13 Příslušenství mobilních strojů v lesním hospodářství
   • 10.13.1 Kola, pneumatiky, pásy
   • 10.13.2 Řídící a ovládací zařízení
   • 10.13.99 Jiná příslušenství mobilních strojů
  • <+> 10.14 Výzkum, školství a služby v lesnictví
   • 10.14.1 Výzkum a vývoj
   • 10.14.2 Školství a vzdělávání
   • 10.14.3 Diagnostika, opravárenství, servis
   • 10.14.4 Hardware
   • 10.14.5 Software
   • 10.14.6 Informatika, konzultační a poradenská činnost
   • 10.14.7 Financování, leasing, pojištění
   • 10.14.8 Zkušebnictví
   • 10.14.9 Ekologie
   • 10.14.99 Ostatní služby
  • 10.15 Dřevařské stroje
  • 10.16 Opotřebované stroje pro lesnictví a dřevařství