History

1990Sdružení výrobců zemědělské techniky založeno na ustavující schůzi dne 18.10.
1991přijato do Svazu průmyslu a dopravy České republiky
1992registrováno u Magistrátu města Brna jako zájmové sdružení právnických osob podle § 20i odst. Občanského zákoníku
organizace výstavy československého výzkumu a vývoje zemědělských strojů na veletrhu EIMA v Bologni
1993úspěšná obhajoba českých firem v antidumpingovém sporu s Rakouskem
1994spoluzakladatelem veletrhu Techagro
přijato do Evropského výboru sdružení výrobců zemědělské techniky CEMA
1995účast na organizaci světového kongresu Mezinárodní federace zemědělských novinářů IFAJ v České republice
spolupořadatelem veletrhu Techagro / Silva Regina
společná expozice českých firem na veletrhu Agritechnica Hannover
1996spolupořadatelem veletrhu Techagro / Silva Regina
1997spojením se Sdružením výrobců lesnické techniky LETE rozšířeno o obor lesnické techniky, změna názvu na Sdružení výrobců zemědělské a lesnické techniky
spolupořadatelem veletrhu Techagro / Silva Regina
společná expozice českých firem na veletrhu Agritechnica Hannover
1998spolupořadatelem veletrhu Techagro / Silva Regina
společná expozice českých firem na veletrhu Agro Kyjev
1999spolupořadatelem veletrhu Techagro / Silva Regina
změna smlouvy o Sdružení a změna názvu na Sdružení výrobců a prodejců zemědělské a lesnické techniky
společné expozice českých firem na veletrzích SIMA Paříž, Agro Kyjev, Polagra Poznaň, Agritechnica Hannover
2000spolupořadatelem veletrhu Techagro / Silva Regina / Animal Vetex
2001společné expozice českých firem na veletrzích SIMA Paříž, Agritechnica Hannover
2002spolupořadatelem veletrhu Techagro / Silva Regina / Animal Vetex
společná expozice českých firem na veletrhu EuroTier Hannover
tvorba oborového adresáře výrobců zemědělské a lesnické techniky
2003společné expozice českých firem na veletrzích SIMA Paříž, Agritechnica Hannover
2004ukončení činnosti Sdružení výrobců a prodejců zemědělské a lesnické techniky, založení Asociace zemědělské a lesnické techniky.
spolupořadatelem veletrhu Techagro / Silva Regina / Animal Vetex
2005společné expozice českých firem na veletrzích AGROMEK Herning, SIMA Paříž, Agritechnica Hannover
vznik dvou exportních aliancí v oboru: Aliance Plough-n-Drill a Aliance Crop-n-Feed
2006spolupořadatelem veletrhu Techagro / Silva Regina / Animal Vetex
2008spolupořadatelem veletrhu Techagro / Silva Regina / Animal Vetex
2010spolupořadatelem veletrhu Techagro / Silva Regina / Animal Vetex