Nomenklatury

 • 1 Stroje na základní zpracování a přípravu půdy
  • 1.1 Stroje pro orbu a zušlechťování půdy
   • 1.1.1 Radlicové pluhy a podmítače
   • 1.1.2 Talířové pluhy a podmítače
   • 1.1.3 Pluhy zvláštní
   • 1.1.4 Podrýváky
   • 1.1.5 Stroje odvodňovací a drenážní
   • 1.1.6 Stroje pro sběr kamene
   • 1.1.77 Díly a přídavná zařízení
   • 1.1.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 1.1.99 Jiné stroje pro orbu a zušlechťování půdy
  • 1.2 Stroje na úpravu půdy (plošné zpracování)
   • 1.2.1 Kypřiče půdy s radličkami a talířové
   • 1.2.2 Kypřiče půdy s aktivními rotačními a kývavými orgány
   • 1.2.3 Smyky
   • 1.2.4 Brány
   • 1.2.5 Válce a půdní pěchy
   • 1.2.6 Hrudořezy
   • 1.2.7 Kombinátory a kompaktory
   • 1.2.8 Samojízdné stroje na úpravu půdy
   • 1.2.77 Díly a přídavná zařízení
   • 1.2.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 1.2.99 Stroje na úpravu půdy ostatní
  • 1.3 Stroje na meziřádkové zpracování půdy (kultivaci)
   • 1.3.1 Plečky
   • 1.3.2 Prosekávače a jednotiče
   • 1.3.3 Hrobkovače
   • 1.3.4 Okopávače
   • 1.3.5 Jamkovače
   • 1.3.6 Samojízdné stroje na meziřádkové zpracování půdy
   • 1.3.77 Díly a přídavná zařízení
   • 1.3.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 1.3.99 Ostatní stroje na meziřádkové zpracování půdy
 • 2 Stroje na setí a sázení
  • 2.1 Secí stroje
   • 2.1.1 Secí stroje universální
   • 2.1.2 Pneumatické secí stroje
   • 2.1.3 Ostatní secí stroje pro přesné setí
   • 2.1.4 Secí kombinace
   • 2.1.5 Bezorebné secí stroje
   • 2.1.77 Díly a přídavná zařízení
   • 2.1.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 2.1.99 Secí stroje ostatní
  • 2.2 Sázecí stroje
   • 2.2.1 Poloautomatické sázeče brambor
   • 2.2.2 Automatické sázeče brambor
   • 2.2.3 Sazeče zeleniny
   • 2.2.77 Díly a přídavná zařízení
   • 2.2.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 2.2.99 Sázecí stroje ostatní
 • 3 Stroje na pěstování, hnojení a ochranu kultur
  • 3.1 Stroje na hnojení
   • 3.1.1 Rozmetadla chlévského hnoje a kompostů
   • 3.1.2 Močůvkovače, fekální vozy, aplikátory kejdy
   • 3.1.3 Rozmetadla průmyslových hnojiv
   • 3.1.4 Čpavkovače
   • 3.1.5 Dávkovače a drtiče průmyslových hnojiv
   • 3.1.77 Díly a přídavná zařízení
   • 3.1.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 3.1.99 Ostatní stroje na hnojení
  • 3.2 Stroje na ochranu rostlin
   • 3.2.1 Ruční (zádové) postřikovače a rosiče
   • 3.2.2 Nesené traktorové postřikovače
   • 3.2.3 Přívěsné traktorové postřikovače
   • 3.2.4 Samojízdné postřikovače
   • 3.2.5 Rosiče
   • 3.2.6 Zmlžovače
   • 3.2.7 Poprašovače
   • 3.2.8 Kombinované stroje na ochranu rostlin
   • 3.2.77 Díly a přídavná zařízení
   • 3.2.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 3.2.99 Ostatní stroje na ochranu rostlin
  • 3.3 Stroje a zařízení pro ovocnářství a zelinářství
   • 3.3.1 Stroje na stříhání a tvarování větví
   • 3.3.2 Drtiče větví a zahradního odpadu stacionární
   • 3.3.3 Stroje a zařízení pro posklizňové zpracování plodin
   • 3.3.77 Díly a přídavná zařízení
   • 3.3.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 3.3.99 Ostatní stroje pro ovocnářství a zelinářství
  • 3.4 Stroje a zařízení na pěstování speciálních plodin
   • 3.4.1 Stroje a zařízení na pěstování lnu a konopí
   • 3.4.2 Stroje a zařízení na pěstování chmele
   • 3.4.3 Stroje a zařízení na pěstování vinné révy
   • 3.4.4 Stroje a zařízení na pěstování léčivých rostlin
   • 3.4.5 Stroje a zařízení na pěstování hub
   • 3.4.77 Díly a přídavná zařízení
   • 3.4.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 3.4.99 Ostatní stroje a zařízení na pěstování a sklizeň speciálních plodin
  • 3.5 Stroje pro šlechtění kultur
   • 3.5.1 Maloparcelní technika
   • 3.5.77 Díly a přídavná zařízení
   • 3.5.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 3.5.99 Ostatní stroje a zařízení pro šlechtění kultur
 • 4 Stroje a zařízení pro sklizeň
  • 4.1 Stroje pro sklizeň obilovin, olejnin a luskovin
   • 4.1.1 Žací řádkovače
   • 4.1.2 Sklízecí mlátičky
   • 4.1.3 Adaptéry sklízecích mlátiček
   • 4.1.4 Sklízeče kukuřice
   • 4.1.77 Díly a přídavná zařízení
   • 4.1.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 4.1.99 Ostatní stroje pro sklizeň obilovin, olejnin a luskovin
  • 4.2 Stroje pro sklizeň brambor
   • 4.2.1 Rozbíječ natě
   • 4.2.2 Vyorávače brambor
   • 4.2.3 Sklízeče brambor
   • 4.2.77 Díly a přídavná zařízení
   • 4.2.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 4.2.99 Ostatní stroje na sklizeň brambor
  • 4.3 Stroje pro sklizeň cukrovky
   • 4.3.1 Stroje pro sklizeň chrástu
   • 4.3.2 Stroje pro sklizeň řepy
   • 4.3.3 Kombinované sklízeče cukrovky
   • 4.3.77 Díly a přídavná zařízení
   • 4.3.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 4.3.99 Ostatní stroje na sklizeň cukrovky
  • 4.4 Stroje pro sklizeň pícnin a stébelnin
   • 4.4.1 Žací stroje prstové
   • 4.4.2 Žací stroje rotační a diskové
   • 4.4.3 Cepové sklízeče
   • 4.4.4 Mačkače
   • 4.4.5 Řezačky přívěsné a návěsné
   • 4.4.6 Obraceče a shrnovače
   • 4.4.7 Pístové lisy
   • 4.4.8 Svinovací lisy
   • 4.4.9 Stroje a zařízení pro nakládání a přepravu balíků
   • 4.4.10 Sběrací vozy
   • 4.4.11 Samojízdné stroje pro sklizeň pícnin
   • 4.4.12 Baličky na balíky
   • 4.4.77 Díly a přídavná zařízení
   • 4.4.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 4.4.99 Ostatní stroje pro sklizeň pícnin
  • 4.5 Stroje a zařízení pro sklizeň speciálních plodin
   • 4.5.1 Prostírače, sběrače a sklízeče lnu a konopí
   • 4.5.2 Stroje a zařízení pro sklizeň chmele
   • 4.5.3 Stroje a zařízení pro sklizeň hroznů
   • 4.5.4 Stroje a zařízení pro sklizeň léčivých rostlin
   • 4.5.77 Díly a přídavná zařízení
   • 4.5.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 4.5.99 Ostatní stroje a zařízení pro sklizeň speciálních plodin
  • 4.6 Stroje na sklizeň ovoce a zeleniny
   • 4.6.1 Česače plošinové
   • 4.6.2 Setřasače a sklízeče ovoce
   • 4.6.3 Stroje a zařízení pro sklizeň zeleniny
   • 4.6.77 Díly a přídavná zařízení
   • 4.6.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 4.6.99 Ostatní stroje pro sklizeň ovoce a zeleniny
  • 4.7 Stroje a zařízení pro sklizeň ostatních plodin
   • 4.7.77 Díly a přídavná zařízení
   • 4.7.88 Opravárenství, repase, modernizace
  • 4.8 Stroje pro drcení rostlinných zbytků
   • 4.8.1 Mulčovače
   • 4.8.2 Drtiče slámy
   • 4.8.77 Díly a přídavná zařízení
   • 4.8.88 Opravárenství, repase, modernizace
 • 5 Stroje a zařízení pro posklizňové zpracování plodin
  • 5.1 Stroje pro posklizňové zpracování zrna
   • 5.1.1 5.1.1 Čističky
   • 5.1.2 Sušičky
   • 5.1.3 Třídičky
   • 5.1.4 Kalibrovače a obrušovače
   • 5.1.5 Zařízení na moření osiva
   • 5.1.6 Jiné stroje na přípravu osiva
   • 5.1.77 Díly a přídavná zařízení
   • 5.1.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 5.1.99 Ostatní stroje pro posklizňové zpracování zrna
  • 5.2 Stroje na třídění a rozdružování zemědělských plodin
   • 5.2.1 Třídičky brambor
   • 5.2.2 Třídičky ovoce
   • 5.2.3 Třídičky zeleniny plodové
   • 5.2.4 Stroje na úpravu zeleniny kořenové a cibulové
   • 5.2.5 Stroje na úpravu zeleniny košťálové
   • 5.2.77 Díly a přídavná zařízení
   • 5.2.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 5.2.99 Stroje na rozdružování zemědělských plodin ostatní
  • 5.3 Zařízení pro sušení /kromě sušiček zrna/ a granulaci zemědělských produktů
   • 5.3.1 Zařízení pro sušení zemědělských produktů /kromě sušiček zrna/
   • 5.3.2 Zařízení pro granulaci zemědělských produktů
   • 5.3.77 Díly a přídavná zařízení
   • 5.3.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 5.3.99 Jiné
 • 6 Stroje a zařízení pro chov skotu, koní a prasat
  • 6.1 Stroje a zařízení pro přípravu krmiv
   • 6.1.1 Řezačky a metače pícnin a stébelnin stacionární
   • 6.1.2 Pračky a krouhačky krmiv
   • 6.1.3 Pařící zařízení pro přípravu krmiv
   • 6.1.4 Šrotovníky, drtiče a mačkače pro přípravu krmiv
   • 6.1.5 Míchačky krmiv
   • 6.1.6 Ohřívače krmiv
   • 6.1.7 Přepravníky krmných směsí
   • 6.1.8 Pojízdné míchárny krmných směsí
   • 6.1.77 Díly a přídavná zařízení
   • 6.1.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 6.1.99 Ostatní stroje a zařízení pro přípravu krmiv
  • 6.2 Stroje a zařízení na silážování a senážování
   • 6.2.1 Stroje vybírací a dusací pro silážní žlaby
   • 6.2.2 Stroje plnicí a vybírací pro senážní věže
   • 6.2.3 Stroje plnící pro fóliové vaky
   • 6.2.4 Zařízení pro konzervaci siláže
   • 6.2.5 Silážní fólie a vaky
   • 6.2.77 Díly a přídavná zařízení
   • 6.2.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 6.2.99 Ostatní stroje, zařízení a pomůcky pro silážování a senážování
  • 6.3 Stroje a zařízení pro dávkování a zakládání krmiva
   • 6.3.1 Stacionární stroje a zařízení pro dávkování a zakládání krmiva pro skot
   • 6.3.2 Krmné vozy
   • 6.3.3 Míchací krmné vozy
   • 6.3.4 Stacionární stroje a zařízení pro dávkování a zakládání krmiva pro prasata
   • 6.3.5 Napáječky pro skot
   • 6.3.6 Napáječky pro prasata
   • 6.3.7 Zařízení kontroly krmných dávek
   • 6.3.8 Rozebírače balíků a nastýlací vozy
   • 6.3.77 Díly a přídavná zařízení
   • 6.3.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 6.3.99 Ostatní stroje a zařízení na krmení a dávkování
  • 6.4 Zařízení pro dojení
   • 6.4.1 Dojící zařízení konvová
   • 6.4.2 Dojící zařízení s dojením do potrubí
   • 6.4.3 Dojírny se stacionárním stáním
   • 6.4.4 Dojírny s pohyblivým stáním
   • 6.4.5 Zařízení na prvotní úpravu a chlazení mléka
   • 6.4.6 Zařízení pro kontrolu dojení
   • 6.4.77 Díly a přídavná zařízení
   • 6.4.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 6.4.99 Ostatní zařízení pro dojení
  • 6.5 Zařízení pro ustájení a ošetřování skotu, koní a prasat
   • 6.5.1 Zařízení poroden
   • 6.5.2 Zařízení kravínů
   • 6.5.3 Zařízení vepřínů
   • 6.5.4 Zařízení pro hrazení a vázání zvířat
   • 6.5.5 Zařízení pro odkliz hnoje
   • 6.5.6 Stroje na zpracování a uskladnění výkalů
   • 6.5.7 Zařízení pro větrání, klimatizaci a vytápění stájových prostorů
   • 6.5.8 Stroje a zařízení pro venkovní ustájení skotu
   • 6.5.9 Stroje a zařízení pro chov koní
   • 6.5.10 6.5.10 Stájové rošty
   • 6.5.77 Díly a přídavná zařízení
   • 6.5.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 6.5.99 Ostatní zařízení pro chov skotu a prasat
  • 6.6 Zařízení a pomůcky pro zušlechtění chovů, hygienu, veterinářství a značení zvířat
   • 6.6.1 Fixační klece
   • 6.6.2 Veterinární pomůcky
   • 6.6.3 Zařízení pro značení a identifikaci zvířat
 • 7 Stroje a zařízení pro chov drůbeže, ovcí, koz a drobných hospodářských zvířat
  • 7.1 Zařízení pro chov drůbeže, sběr a úpravu vajec
   • 7.1.1 Líhně
   • 7.1.2 Kvočny umělé
   • 7.1.3 Klece pro drůbež
   • 7.1.4 Zařízení pro přípravu krmiva pro drůbež
   • 7.1.5 Zařízení pro krmení a napájení drůbeže
   • 7.1.6 Zařízení pro odklízení trusu drůbeže
   • 7.1.7 Snášková hnízda, zařízení na čištění, dopravu, kontrolu a třídění vajec
   • 7.1.8 Zařízení pro klimatizaci a vytápění pro drůbež
   • 7.1.77 Díly a přídavná zařízení
   • 7.1.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 7.1.99 Zařízení pro chov drůbeže ostatní
  • 7.2 Zařízení pro chov ovcí a koz
   • 7.2.1 Stroje a zařízení pro dávkování a zakládání krmiva a napájení
   • 7.2.2 Zařízení pro odkliz hnoje
   • 7.2.3 Zařízení pro dojení ovcí a koz
   • 7.2.4 Zařízení pro prvotní úpravu mléka
   • 7.2.5 Zařízení na stříhání ovcí a postřihovou úpravu vlny
   • 7.2.6 Stroje a zařízení pro venkovní ustájení ovcí a koz
   • 7.2.7 Zařízení na dezinfekci a ošetřování ovcí a koz
   • 7.2.8 Zařízení pro vytápění a klimatizaci v chovech ovcí a koz
   • 7.2.77 Díly a přídavná zařízení
   • 7.2.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 7.2.99 Ostatní zařízení pro chov ovcí a koz
  • 7.3 Zařízení pro chov drobných hospodářských zvířat, lov a odchyt zvěře
   • 7.3.1 Zařízení pro chov drobných hospodářských zvířat
   • 7.3.2 Zařízení pro chov drobných kožešinových zvířat
   • 7.3.3 Zařízení pro různou polní a lesní zvěř
   • 7.3.4 Zařízení pro chov a odchyt pernaté zvěře
   • 7.3.77 Díly a přídavná zařízení
   • 7.3.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 7.3.99 Ostatní zařízení pro chov drobných hospodářských zvířat, lov a odchyt zvěře
  • 7.4 Zařízení pro rybniční hospodářství
  • 7.5 Zařízení pro chov včel
 • 8 Dopravní a manipulační technika
  • 8.1 Malá zemědělská mechanizace a nářadí k malotraktorům
   • 8.1.1 Dvouosé malotraktory do 18 kW
   • 8.1.2 Dvouosé travní sekačky jednoúčelové
   • 8.1.3 Jednoosé malotraktory
   • 8.1.4 Jednoosé travní sekačky jednoúčelové
   • 8.1.5 Motokultivátory
   • 8.1.6 Pohonné jednotky
   • 8.1.7 Nářadí k malotraktorům
   • 8.1.8 Opravárenství, repase, modernizace
   • 8.1.77 Díly a přídavná zařízení
   • 8.1.99 Jiné
  • 8.2 Traktory
   • 8.2.1 Traktory kolové 18 - 25 kW
   • 8.2.2 Traktory kolové 25 - 37 kW
   • 8.2.3 Traktory kolové 37 - 59 kW
   • 8.2.4 Traktory kolové 59 - 75 kW
   • 8.2.5 Traktory kolové 75 - 90 kW
   • 8.2.6 Traktory kolové 90 - 118 kW
   • 8.2.7 Traktory kolové nad 118 kW
   • 8.2.8 Traktory pásové
   • 8.2.9 Speciální traktory
   • 8.2.77 Díly a přídavná zařízení
   • 8.2.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 8.2.99 Jiné
  • 8.3 Ostatní mobilní energetické prostředky
   • 8.3.1 Nosiče nářadí
   • 8.3.2 Účelové nákladní automobily
   • 8.3.8 Opravárenství, repase, modernizace
   • 8.3.77 Díly a přídavná zařízení
   • 8.3.99 Jiné
  • 8.4 Mechanizační prostředky pro manipulaci s materiálem
   • 8.4.1 Nakladače s plynulým pracovním cyklem
   • 8.4.2 Nakladače s přerušovaným pracovním cyklem
   • 8.4.3 Jeřáby a zdviháky
   • 8.4.4 Vysokozdvižné vozíky
   • 8.4.5 Teleskopické manipulátory
   • 8.4.77 Díly a přídavná zařízení
   • 8.4.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 8.4.99 Jiné
  • 8.5 Dopravníky
   • 8.5.1 Valivé dopravníky
   • 8.5.2 Šnekové a spirálové dopravníky
   • 8.5.3 Pásové dopravníky
   • 8.5.4 Hřeblové dopravníky
   • 8.5.5 Korečkové dopravníky
   • 8.5.6 Pneumatické dopravníky
   • 8.5.77 Díly a přídavná zařízení
   • 8.5.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 8.5.99 Ostatní dopravníky
  • 8.6 Zařízení pro přepravu kapalin a závlahy
   • 8.6.1 Čerpadla
   • 8.6.2 Potrubí, armatury, ...
   • 8.6.3 Cisterny
   • 8.6.4 Zavlažovací zařízení
   • 8.6.9 Ostatní mechanizační prostředky pro dopravu kapalin
   • 8.6.77 Díly a přídavná zařízení
   • 8.6.88 Opravárenství, repase, modernizace
  • 8.7 Mechanizační prostředky pro přepravu materiálu
   • 8.7.1 Přívěsy
   • 8.7.2 Návěsy
   • 8.7.3 Nosiče kontejnerů, kontejnery
   • 8.7.4 Paletizace
   • 8.7.5 Účelové zemědělské nástavby k automobilům
   • 8.7.6 Nesené korby a plošiny
   • 8.7.7 Překládací vozy
   • 8.7.8 Víceúčelové podvozky
   • 8.7.77 Díly a přídavná zařízení
   • 8.7.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 8.7.99 Jiné
  • 8.8 Zařízení pro manipulaci a skladování zemědělských produktů a krmiv
   • 8.8.1 Násypky, dávkovače
   • 8.8.2 Odlučovače, filtry, cyklóny
   • 8.8.3 Zařízení pro manipulaci s paletami a kontejnery
   • 8.8.4 Sila a zásobníky
   • 8.8.5 Zařízení pro klimatizaci, ventilaci, chlazení a vytápění ve skladech
   • 8.8.77 Díly a přídavná zařízení
   • 8.8.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 8.8.99 Ostatní zařízení pro manipulaci a skladování zemědělských produktů a krmiv
  • 8.9 Váhy a vážící systémy
 • 9 Ostatní stroje, komponenty, stavby, služby
  • 9.1 Ostatní stroje a zařízení
   • 9.1.1 Stroje pro potravinářství
   • 9.1.2 Stroje pro stavebnictví
   • 9.1.3 Stroje pro zemní práce
   • 9.1.4 Komunální stroje
   • 9.1.5 Stroje a zařízení pro zahradnictví, nářadí
   • 9.1.6 Stroje a zařízení pro výrobu pesticidů
   • 9.1.7 Stroje a zařízení pro úpravu parků a veřejného prostranství
   • 9.1.8 Opravárenství, repase, modernizace
   • 9.1.77 Díly a přídavná zařízení
   • 9.1.99 Jiné
  • 9.2 Prvky a díly zemědělských strojů
   • 9.2.1 Hydraulické prvky
   • 9.2.2 Pneumatické prvky
   • 9.2.3 Mazací systémy
   • 9.2.4 Elektropříslušenství
   • 9.2.5 Spojky a převodovky
   • 9.2.6 Spojovací a závěsné systémy, kloubové hřídele
   • 9.2.7 Kola, pneumatiky
   • 9.2.8 Komponenty spalovacích motorů (písty, válce atd.)
   • 9.2.9 Brzdy a jejich komponenty
   • 9.2.10 Ložiska
   • 9.2.99 Ostatní díly zemědělských strojů
  • 9.3 Polotovary
   • 9.3.1 Odlitky
   • 9.3.2 Výkovky
   • 9.3.3 Výlisky
   • 9.3.99 Ostatní polotovary
  • 9.4 Stavby, vybavení staveb
   • 9.4.1 Silážní a senážní věže a žlaby
   • 9.4.2 Krechty
   • 9.4.3 Seníky
   • 9.4.4 Montované stavby
   • 9.4.5 Skleníky a fóliovníky
   • 9.4.6 Ostatní stavby pro rostlinnou výrobu
   • 9.4.7 Ostatní stavby pro živočišnou výrobu
   • 9.4.99 Jiné stavby
  • 9.5 Stroje a zařízení na zpracování vedlejších produktů a odpadů zemědělství
   • 9.5.1 Stroje a zařízení pro kafilérie
   • 9.5.2 Čističky odpadních vod
   • 9.5.3 Výroba a využití bioplynu
   • 9.5.4 Výroba biopaliv a biomaziv
   • 9.5.5 Stroje a zařízení pro kompostárny
   • 9.5.6 Kotle pro spalování odpadů
   • 9.5.77 Díly a přídavná zařízení
   • 9.5.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 9.5.99 Jiné
  • 9.6 Výzkum, školství a služby v zemědělství
   • 9.6.1 Výzkum a vývoj
   • 9.6.2 Školství a vzdělávání
   • 9.6.3 Diagnostika, opravárenství, servis, repase
   • 9.6.4 Hardware
   • 9.6.5 Software
   • 9.6.6 Informatika, konzultační a poradenská činnost
   • 9.6.7 Financování, leasing, pojištění
   • 9.6.8 Zkušebnictví
   • 9.6.9 Ekologie
   • 9.6.99 Ostatní služby
  • 9.7 Stroje a zařízení do horského terénu
  • 9.8 Opotřebované stroje pro zemědělství
  • 9.9 Diagnostická, měřící a laboratorní technika
  • 9.10 Precizní systémy v zemědělství
 • 10 Stroje a zařízení pro lesnictví
  • 10.1 Stroje, zařízení a pomůcky pro lesní semenářství
   • 10.1.1 Soupravy pro výstup do korun stromů
   • 10.1.2 Vysokozdvižné plošiny pro výstup do korun stromů
   • 10.1.3 Prostředky pro mechanizovaný sběr semen
   • 10.1.4 Zařízení pro separaci a úpravu semen
   • 10.1.5 Zařízení pro skladování a dopravu semen
   • 10.1.77 Díly a přídavná zařízení
   • 10.1.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 10.1.99 Stroje, zařízení a pomůcky pro lesní semenářství jiné
  • 10.2 Stroje a zařízení pro lesní školky
   • 10.2.1 Stroje pro přípravu půdy v lesních školkách
   • 10.2.2 Secí stroje pro lesní školky
   • 10.2.3 Školkovací stroje
   • 10.2.4 Stroje pro podřezávání kořenů sazenic
   • 10.2.5 Stroje pro mechanické ošetřování sazenic
   • 10.2.6 Stroje a pomůcky pro aplikaci pesticidů v lesních školkách
   • 10.2.7 Zavlažovací systémy
   • 10.2.8 Stroje a zařízení pro výrobu obalovaných sazenic
   • 10.2.9 Stroje a zařízení pro sklizeň, manipulaci, dopravu a skladování sazenic
   • 10.2.10 Stroje a zařízení pro výrobu kompostů
   • 10.2.11 Speciální nářaďové traktory pro lesní školky
   • 10.2.12 Skleníky a fóliové kryty
   • 10.2.77 Díly a přídavná zařízení
   • 10.2.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 10.2.99 Jiné stroje a zařízení pro lesní školky
  • 10.3 Stroje a nářadí pro obnovu lesa
   • 10.3.1 Stroje pro odstraňování nežádoucích nárostů
   • 10.3.2 Stroje pro přípravu půdy
   • 10.3.3 Sázecí stroje
   • 10.3.4 Stroje pro mechanickou a chemickou melioraci lesních půd
   • 10.3.77 Díly a přídavná zařízení
   • 10.3.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 10.3.99 Jiné stroje pro a nářadí pro obnovu lesa
  • 10.4 Stroje a nářadí pro výchovu mladých lesních porostů
   • 10.4.1 Motorové pily pro výchovu mladých lesních porostů
   • 10.4.2 Křovinořezy
   • 10.4.3 Stroje pro vyvětvování porostů
   • 10.4.77 Díly a přídavná zařízení
   • 10.4.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 10.4.99 Jiné stroje a nářadí pro výchovu mladých lesních porostů
  • 10.5 Stroje a nářadí pro ošetřování a ochranu kultur a porostů
   • 10.5.1 Motomanuální stroje pro mechanické ošetřování a ochranu kultur
   • 10.5.2 Pozemní aplikátory pesticidních látek
   • 10.5.3 Letecká aplikační zařízení
   • 10.5.4 Feromonové lapáky
   • 10.5.5 Stroje a zařízení pro hnojení lesních kultur a porostů
   • 10.5.6 Stroje, zařízení a pomůcky pro stromovou chirurgii
   • 10.5.77 Díly a přídavná zařízení
   • 10.5.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 10.5.99 Jiné stroje pro ošetřování a ochranu lesních kultur
  • 10.6 Stroje a zařízení pro pěstování a prodej vánočních stromků
  • 10.7 Stroje a nářadí pro lesní těžbu
   • 10.7.1 Motorové pily pro lesní těžbu
   • 10.7.2 Jednooperační a víceoperační těžební stroje
   • 10.7.3 Štěpkovací stroje
   • 10.7.4 Mobilní odkorňovací a manipulační stroje
   • 10.7.77 Díly a přídavná zařízení
   • 10.7.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 10.7.99 Jiné stroje a nářadí pro lesní těžbu
  • 10.8 Stroje pro soustřeďování dříví
   • 10.8.1 Lanové, řetězové a textilní úvazky, lana a kladky
   • 10.8.2 Traktorové navijáky
   • 10.8.3 Samohybné a přenosné navijáky
   • 10.8.4 Lesní lanovky
   • 10.8.5 Univerzální kolové traktory a jejich adaptace pro lesnickou výrobu
   • 10.8.6 Speciální lesní kolové traktory a tahače
   • 10.8.7 Vyvážecí traktory
   • 10.8.8 Prostředky pro soustřeďování dříví koňskými potahy
   • 10.8.77 Díly a přídavná zařízení
   • 10.8.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 10.8.99 Jiné stroje pro soustřeďování dříví
  • 10.9 Stroje pro odvoz dříví
   • 10.9.1 Nákladní automobily, tahače a příslušenství
   • 10.9.2 Návěsy, přívěsy, kontejnery, klanicové opleny
   • 10.9.3 Hydraulické jeřáby (ruky) a ostatní manipulační prostředky
   • 10.9.4 Nakladače pro lesní hospodářství
   • 10.9.77 Díly a přídavná zařízení
   • 10.9.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 10.9.99 Jiné stroje pro odvoz dříví
  • 10.10 Stroje a zařízení pro likvidaci těžebních zbytků
   • 10.10.1 Stroje pro odstraňování těžebních zbytků (drtiče kůry, drtiče větví atd.)
   • 10.10.2 Stroje pro klučení pařezů a stromů
   • 10.10.3 Frézy na pařezy
   • 10.10.4 Briketovací stroje
   • 10.10.5 Zařízení pro energetické využití dřevní suroviny
   • 10.10.77 Díly a přídavná zařízení
   • 10.10.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 10.10.99 Jiné stroje pro likvidaci těžebních zbytků
  • 10.11 Stroje a zařízení pro sklady dříví
   • 10.11.1 Skladové navijáky a dopravníky
   • 10.11.2 Jeřáby
   • 10.11.3 Čelní nakladače a vysokozdvižné vozíky
   • 10.11.4 Odkorňovací stroje
   • 10.11.5 Zkracovací stroje
   • 10.11.6 Štípací stroje
   • 10.11.7 Manipulační linky
   • 10.11.77 Díly a přídavná zařízení
   • 10.11.88 Opravárenství, repase, modernizace
   • 10.11.99 Jiné stroje a zařízení pro sklady dříví
  • 10.12 Stroje pro lesnické stavby
  • 10.13 Příslušenství mobilních strojů v lesním hospodářství
   • 10.13.1 Kola, pneumatiky, pásy
   • 10.13.2 Řídící a ovládací zařízení
   • 10.13.99 Jiná příslušenství mobilních strojů
  • 10.14 Výzkum, školství a služby v lesnictví
   • 10.14.1 Výzkum a vývoj
   • 10.14.2 Školství a vzdělávání
   • 10.14.3 Diagnostika, opravárenství, servis
   • 10.14.4 Hardware
   • 10.14.5 Software
   • 10.14.6 Informatika, konzultační a poradenská činnost
   • 10.14.7 Financování, leasing, pojištění
   • 10.14.8 Zkušebnictví
   • 10.14.9 Ekologie
   • 10.14.99 Ostatní služby
  • 10.15 Dřevařské stroje
  • 10.16 Opotřebované stroje pro lesnictví a dřevařství
Loading...

Kraje

Typ firmy

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací