Působnost

Předmětem činnosti Asociace zemědělské a lesnické techniky podle smlouvy o sdružení je zejména:

 1. Spolupráce ve výzkumu, vývoji, výrobě a prodeji zemědělské a lesnické techniky.
 2. Vzájemná výměna informací a ověřených zkušeností.
 3. Prosazování společných zájmů členů Asociace v tuzemsku i zahraničí na všech potřebných a dosažitelných úrovních a místech.
 4. Pořádání vzdělávacích akcí pro členy.
 5. Boj proti nekalé konkurenci ohrožující zájmy členů Asociace.
 6. Organizace zkoušek, testování a hodnocení zemědělských a lesnických strojů, nářadí a metod.
 7. Rozvoj spolupráce v rámci mezinárodních sdružení výrobců zemědělské a lesnické techniky (CEMA, CLIMMAR).
 8. Poskytování vzájemných služeb podporujících činnost nebo aktivity členů sdružení.

Sekretariát Asociace oborové poradenské a informační středisko

Sekretariát Asociace slouží jako poradenské a informační středisko, které pro členské firmy zajišťuje tok základních informací od úřadů veřejné samosprávy k podnikatelům, jakož i asistenci při přípravě projektů (informační konzultace, vyhledávaní partnerů, odborné poradenství při vypracování projektů) v oblastech:

 • účast na veletrzích a výstavách
  • účast na domácích veletrzích
  • účast na oficiálních prezentacích České republiky v zahraničí
  • účast na společných výstavách českých firem
  • zájezdy na odborné veletrhy
 • možností čerpání podpor ze strukturálních fondů EU
  • Operační program Průmysl a podnikání pro konkurenceschopnost
  • a další operační programy
 • možností čerpání podpor z národních programů
  • Podpůrné programy MZe a MŽP ČR
  • Programy podpory MPO ČR
  • Program rozvoje venkova
 • veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR
  • výzkumné programy MPO ČR
  • výzkumné programy MZe ČR
 • technických požadavků na výrobky
  • nařízení vlády k zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
  • posuzování shody (značení výrobků značkou CE)

Zastoupení v institucích a jejich orgánech

SP ČR Svaz průmyslu a dopravy České republiky
ČKR Česká komora rozhodců

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací